رویداد های اخیر

اخرین اخبار

چهارمین جلسه کمیته تخصصی پذیرش پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان برگزار شد


چهارمین جلسه کمیته تخصصی پذیرش پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان با حضور کلیه اعضا این کمیته برگزار شد.

در این جلسه که با حضور کلیه اعضا در محل پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد، بررسی پذیرش سه شرکت رشد یافته در دستور کار اعضای کمیته قرار گرفت.

شرکت های آذر نهامین پولاد شرق با ایده محوری میکرو آلیاژی بوردار، ارکان مهندسی سنگان با ایده محوری پایلوت پلنت گندله سازی و سپنتا توسعه سورین با ایده محوری جدا کننده مفناطیسی تر شدت بالا، متقاضی پذیرش در پردیس فناوری صنایع معدنی بودند که در این جلسه مورد بررسی و ارزیابی اعضا قرار گرفتند.

چهارمین جلسه کمیته تخصصی پذیرش پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان برگزار شد

Menu