رویداد های اخیر

اخرین اخبار

بازدید شرکت های چینی از شرکت های پردیس صنایع معدنی و پارک علم و فناوری خراسان

چهارشنبه 16 اسفند 1402

در این بازدید که با هماهنگی پردیس صنایع معدنی برگزار شد گروهی از شرکت های چینی به منظور ارزیابی، نیاز سنجی و سرمایه گذاری از شرکت های پردیس صنایع معدنی و همچنین پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.

شایان ذکر است در این بازدید شرکت های اکسیر کاوان، ویراکو و پناپ از پردیس صنایع معدنی و شرکت های کاوش صنعت، پرتو صنعت، کارا صنعت و طراحان ماشین حجازیان از مراکز دیگر پارک علم و فناوری خراسان حضور داشتند.

بازدید شرکت های چینی از شرکت های پردیس صنایع معدنی و پارک علم و فناوری خراسان

چهارشنبه 16 اسفند 1402
Menu