رویداد های اخیر

اخرین اخبار

بازدید جمعی از اساتید گروه‌های مکانیک،شیمی و معدن دانشگاه صنعتی بیرجند از شرکت فولاد سنگان

بازدید جمعی از اساتید گروه های مکانیک، شیمی،معدن دانشگاه صنعتی بیرجند از شرکت فولاد سنگان
در این بازدید که به درخواست دانشگاه صنعتی بیرجند، با رویکرد هم افزایی بیشتر بین صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت علمی اساتید در جهت رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت فولاد سنگان صورت گرفته بود، اساتید با شرکت در جلسه ای با مدیران تولید، تحقیق و توسعه فولاد سنگان به بحث و گفتگو در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و مشکلات موجود بر سر راه صنعتگران و لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختند و در ادامه از خطوط کنسانتره سازی ، گندله سازی و گلوله سازی شرکت فولاد سنگان بازدید کردند و با نیازهای پژوهشی این بخش ها آشنا شدند.

بازدید جمعی از اساتید گروه‌های مکانیک،شیمی و معدن دانشگاه صنعتی بیرجند از شرکت فولاد سنگان

Menu