رویداد های اخیر

اخرین اخبار

رویداد ملی فناوری اطلاعات آغاز راه ارتباط موثر شرکت های دانش بنیان، دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنایع معدنی است

شنبه 31 تیر ماه 1402

مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی در رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی ضمن خیرمقدم به مهمان گرامی و تقدیر تشکر از شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان و پارک علم و فناوری خراسان برای برگزاری این رویداد گفت: هدف اصلی ما از برگزاری رویداد، نفوذ واقعی فناوری های بومی در صنایع معدنی است و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه طرفین نسبت به یکدیگر شناخت کامل داشته باشند. چنین رویدادهایی می تواند زمینه این شناخت را فراهم آورد. یوسف یوسفی در ادامه گفت: امیدواریم این ارتباطی که در چندماهه اخیر بین شرکت ها و صنایع بواسطه این رویداد ایجاد شده است با همکاری و همراهی سایر شرکت های معدنی تداوم داشته باشد. قابل توجه است که این رویداد با استقبال بسیار خوب شرکت های فناور از سرتاسر کشور در محل سالن همایش های نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد

رویداد ملی فناوری اطلاعات آغاز راه ارتباط موثر شرکت های دانش بنیان، دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنایع معدنی است

شنبه 31 تیر ماه 1402
Menu