چشم انداز ، ماموریت و اهداف

:اهداف، چشم انداز و ماموریت ها

فراهم آوردن شرایط و زیرساخت لازم برای جذب و استقرار هسته ها و واحد های فناور و تحقیق و توسعه در زمینه صنایع معدنی

نظارت و ارزیابی شرکت های مستقر در پردیس

استفاده از توان متخصصان و محققان در سطح محلی، منطقه ای و ملی

خدمات حمایتی و تسهیلاتی برای شرکت های پذیرش شده در جهت تولید و تجاری سازی ایده ها و محصولات فناورانه و دانش بنیان بخش معدن و صنایع وابسته

شناسایی چالش ها و نیاز های صنایع معدنی و ارائه راهکارهای نوآورانه و ارزش آفرین

ایفای نقش راهبردی در حوزه بومی سازی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی منطقه سنگان

توسعه فعالیت های تخصصی در حوزه نوآوری و کار آفرینی و توسعه واحدهای فناور و دانش بنیان در حوزه صنایع معدنی

مشارکت در برنامه توسعه مبتنی بر دانایی و نوآوری و استفاده مضاعف از ظرفیت ها در رشد و توسعه اقتصاد ملی و صادرات محصولات دانش بنیان

کمک به برگزاری بازدیدها، رویدادها و همایش های مرتبط با این صنعت در منطقه و بستر سازی برای توسعه کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری و بالابردن ظرفیت ایجاد اشتغال دانش آموختگان

کمک به تکمیل زنجیره ارزش محصول تا حد ممکن و جلوگیری از خام فروشی محصول

تلاش جهت دستیابی به اهداف متعالی چشم انداز ۱۴۰۴ و ۱۴۱۴ با مطالعات اکتشافی جدید، پی جویی و رصد جدیدترین روش های اکتشاف، استخراج، فرآوری و افزایش بهره وری

Menu