شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری پردیس 

معاون استاندار: دکتر ابوالفضل چمندی

مدیرعامل سازمان موسس: دکتر علی امرایی

رئیس سازمان همکار: دکتر مسعود میرزائی شهرابی

معاون بازرگانی سازمان موسس: مهندس حسین بهمن‌زاده

نماینده حوزه فناوری صنایع معدنی:  مهندس علی اکبر اکبری معاون توسعه و تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

معاون سازمان همکار: دکتر حسینعلی اخلاقی امیری

نماینده حوزه فناوری صنایع معدنی: مهندس مجید بالاور از فولاد خراسان

مدیر راه اندازی پردیس: دکتر یوسف یوسفی

نماینده شرکت های دانش بنیان: محمد رضا هاتف مدیرعامل شرکت دانش بنیان آهار

Menu