موضوعات تحقیقاتی اپال پارسیان

ردیف عنوان واحد تاریخ اعلام فراخوان
۱ بررسی و امکان سنجی شبیه سازی کوره پخت گندله و فن های تولید تولید گندله سازی: ۱۴۰۲
۲ بررسی و امکان سنجی افزایش عمر مصرف رول های رولر اسکرین و رولر فیدر تولید گندله سازی: ۱۴۰۲
۳ بررسی امکان سنجی پرعیار سازی و تولید کنسانتره از باطله های دپوی سد باطله کارخانه کنسانتره تولید کنسانتره سازی ۱۴۰۲
۴ بررسی امکان سنجی بهینه سازی مصرف SIPX-MIBC- فلوکولانت- تولید کنسانتره سازی ۱۴۰۲
۵ بررسی و امکان سنجی کاهش  مصرف آب در کارخانه تولید کنسانتره تولید کنسانتره سازی ۱۴۰۲
۶ بررسی و امکان سنجی بهینه سازی مصرف انرژی (برق) در کارخانه تولید کنسانتره تولید کنسانتره سازی ۱۴۰۲
۷ بررسی و امکان سنجی افزایش ظرفیت تولید کارخانه کنسانتره تولید کنسانتره سازی ۱۴۰۲
۸ ساخت دستگاه های نمونه گیری سیستماتیک در نقاط مختلف تولید آزمایشگاه ۱۴۰۲
Menu