موضوعات تحقیقاتی فولاد سنگان خراسان

عملیات

تاریخ فراخوان

زمینه کاری

عنوان موضوع تحقیقاتی

ردیف

دریافت پروپوزال ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۳ محصول و فرآیند مطالعه و تحلیل علل کاهش استحکام گندله و ارائه راه حل جهت استفاده صددرصدی از کنسانتره تولیدی شرکت فولاد سنگان

۱

دریافت پروپوزال

۱۴۰۲٫۰۶٫۰۱

محصول و فرآیند کاهش میزان گوگرد از سنگ آهن کنسانتره تولیدی در فرآیندهای تولید (ارائه راهکارهای نوین و اصلاح عملکرد فلوتاسیون)

 

۲

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ فناوری و مهندسی انتخاب متریال بهینه برای قطعات پرمصرف تجهیزات مورد استفاده در خط تولید و افزایش عمر مفید آنها

۳

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ فناوری و مهندسی طراحی و ساخت دستگاه تشخیصقطعات فلزی مزاحم در بار ورودی سنگ شکسته به کراشر و سگ میل

۴

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۴٫۳۱ فناوری و مهندسی افزایش ظرفیت تولید کنسانتره با انجام پیش فرآوری خشک سنگ آهن

۵

دریافت پروپوزال ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱ محصول و فرآیند بررسی کاربردهای باطله کارخانه کنسانتره فولاد سنگان و مطالعه استفاده با صرفه اقتصادی از آن

۶

دریافت پروپوزال ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۳ محصول و فرآیند حذف گوگرد از گاز خروجی استک گندله سازی

۷

دریافت پروپوزال ۱۴۰۳٫۰۲٫۲۹ محصول و فرآیند مطالعه بر روي بهبود آناليز متريال قالب هاي تجهيز رول فورج گلوله سازي

۸

دریافت پروپوزال ۱۴۰۳٫۰۲٫۲۹ محصول و فرآیند افزايش كيفيت و ظرفيت پودر ميكرونيزه بنتونيت

۹

Menu