موضوعات تحقیقاتی

عملیات

تاریخ فراخوان

زمینه کاری

عنوان موضوع تحقیقاتی

ردیف

دریافت پروپوزال ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۳ محصول و فرآیند مطالعه و تحلیل علل کاهش استحکام گندله و ارائه راه حل جهت استفاده صددرصدی از کنسانتره تولیدی شرکت فولاد سنگان

۱

دریافت پروپوزال

۱۴۰۲٫۰۶٫۰۱

محصول و فرآیند کاهش میزان گوگرد از سنگ آهن کنسانتره تولیدی در فرآیندهای تولید (ارائه راهکارهای نوین و اصلاح عملکرد فلوتاسیون)  

۲

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۰ محصول و فرآیند بررسی علل وجود ضایعات در کنسانتره آهن خریداری شده و مکانیزم حذف ضایعات

۳

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ فناوری و مهندسی انتخاب متریال بهینه برای قطعات پرمصرف تجهیزات مورد استفاده در خط تولید و افزایش عمر مفید آنها

۴

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ فناوری و مهندسی طراحی و ساخت دستگاه تشخیص قطعات فلزی مزاحم در بار ورودی سنگ شکسته به SAG MILL

۵

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ فناوری و مهندسی بررسی تاثیر افزودن باطله کنسانتره بر استحکام سیمان

۶

دریافت پروپوزال ۱۴۰۱٫۰۴٫۳۱ فناوری و مهندسی افزایش ظرفیت تولید کنسانتره با انجام پیش فرآوری خشک سنگ آهن

۷

دریافت پروپوزال ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱ محصول و فرآیند بررسی کاربردهای باطله کارخانه کنسانتره فولاد سنگان و مطالعه استفاده با صرفه اقتصادی از آن

۸

Menu