هسته های فناور

وضعیت

دوره

مدیرعامل

شرکت/ ایده

ردیف

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲

ورود به دوره رشد مقدماتی

دکتر ناصر مودودی

هسته فناور: مانا زیست پایه

عنوان ایده: تثبیت هوشمند باطله های شرکت فولاد سنگان با استفاده از بیوپلیمر

۱

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲

ورود به دوره رشد مقدماتی

مهندس مهدی احمدی

هسته فناور: گروه فنی و مهندسی پارسیان

عنوان ایده: سیستم خنک کننده لیکوید استارتر

۲

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

ورود به دوره رشد مقدماتی

مهندس آرشین تقتمیش

هسته فناور: هوشمندسازی فرآیند ورود و تخصیص تامین‌کنندگان شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشین

۳

Menu