همکاران

همکاران

ردیف نام و نام خانوادگی زمینه تخصصی مدرک تحصیلی میزان سابقه اجرایی مسئولیت در پرديس
۱ وحید الله دادی مهندسی برق کارشناسی ارشد ۱۰ سال کارشناس پذیرش، نظارت و ارزیابی
۲          
۳          
Menu