واحد های فناور

وضعیت

دوره

مدیرعامل

شرکت/ ایده

ردیف

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲

رشد یافته

مهندس سید مهدی حسینی سمنانی

شرکت:  اکسیر کاوان تحلیلگر هوش مصنوعی

۱

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

رشد یافته

دکتر فاصله جهرمی

شرکت فناور: خوشه صنعتی زیست فناور آرکا

۲

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

رشد یافته

مهندس مرتضی نوروزی کاخکی

شرکت فناور: توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ (پناپ)

۳

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

رشد یافته

مهندس حسام کافیان

شرکت فناور: هوشمند سازان ویرا آکو

۴

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳

رشد یافته

محمد امین دوراندیش یزدی

شرکت آلتون بلور سایا

۵

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳

رشد یافته

دکتر مرتضی شیخ زاده

شرکت توسعه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شهراد کیش

۶

پذیرفته شده در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳

رشد یافته

مهندس ایمان فیض عظیمی

شرکت آذر نهامین پولاد شرق

۷

پذیرفته شده در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳

رشد یافته

مهندس رضا نوروزی پور

شرکت پایا صنعت سما (ارکان مهندسی سنگان)

۸

پذیرفته شده در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳

رشد یافته

مه‍ندس محمد رضا خبازی شهرکردی

شرکت سپنتا توسعه سورین

۹

Menu