رویدادها

 

زمان برگزاری

محل برگزاری

پوستر

عنوان رویداد

ردیف

 

 

اسفند ۱۴۰۱

 

 

شهر خواف

 

 

استارتاپ ویکند خواف

 

 

۱

 

 

اردیبهشت ۱۴۰۲

 

 

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

 

 

تور فناوری معدنی

 

 

۲

 

 

اردیبهشت ۱۴۰۲

 

 

مجتمع سنگ آهن سنگان

 

 

تور فناوری معدنی

 

 

۳

 

 

خرداد ۱۴۰۲

 

 

شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان

 

 

تور فناوری معدنی

 

 

۴

 

 

تیرماه ۱۴۰۲

 

 

مشهد، نمایشگاه بین المللی

 

 

رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

 

 

۵

Menu