رویداد های اخیر

اخرین اخبار

بازدید مدیران مراکز رشد، پردیس ها و کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان از شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

چهارشنبه 3 خرداد 1402

به منظور هم افزایی بیشتر بین پارک علم و فناوری خراسان و شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، جلسه و بازدیدی برای مدیران اجرایی مراکز رشد و پردیس های پارک از محل شرکت صنایع معدنی برنامه ریزی شد.

در این جلسه که با حضور معاون بهره برداری شرکت آقای مهندس شمسی نیا، معاون فناوری پارک آقای دکتر اسماعیلی و مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی دکتر یوسفی تشکیل شد، راه هایی که طرفین به شناخت بهتری از یکدیگر برسند بحث شد.

در ابتدای جلسه دکتر یوسفی مدیر پردیس ضمن تشریح روند تشکیل پردیس، هدف از تاسیس آن را بیان و در ادامه مهندس شمسی نیا معاون شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، ضمن استقبال از چنین جلساتی، ابراز امیدواری کرد که انشالله با شناخت کامل موضوعات و چالش های صنایع و ورود قدرتمند شرکت های دانش بنیان، ما دیگر احتیاجی به خارج از کشور نداشته باشیم.

دکتر اسماعیلی معاون فناوری پارک هم حضور مدیران اجرایی پارک خراسان در شرکت رابرای همین درک مشترک و شناخت نیاز ها دانست و اظهار امیدواری کرد که شرکت های مستقر در پارک و استان بتوانند بخشی از نیازهای فناورانه صنایع را مرتفع نمایند.

در ادامه از خطوط تولید شرکت بازدید بعمل آمد.

بازدید مدیران مراکز رشد، پردیس ها و کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان از شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

چهارشنبه 3 خرداد 1402
Menu