رویداد های اخیر

اخرین اخبار

برگزاری جلسه بومی سازی منطقه سنگان

سه شنبه 16 آبان 1402

جلسه بومی سازی منطقه سنگان با حضور مدیران بومی سازی صنایع منطقه سنگان، شرکت های دانش بنیان، پارک خراسان و دانشگاه فردوسی در محل مجتمع سنگ آهن سنگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی، گزارشی از اقدامات انجام شده پردیس ارائه و سپس شرکت های ویرایکو و بهپویان امین منتظر از پارک خراسان و شرکت توسعه شهاب پارک دانشگاه فردوسی ضمن معرفی شرکت خود گزارشی از توانمندی های خود در جلسه بیان کردند.

قابل توجه است که شرکت های ویرایکو و بهپویان ذیل پردیس فناوری صنایع معدنی قراردادهای خوبی با صنایع معدنی منطقه سنگان منعقد کرده اند.

برگزاری جلسه بومی سازی منطقه سنگان

سه شنبه 16 آبان 1402
Menu