رویداد های اخیر

اخرین اخبار

سومین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری فولاد سنگان در محل سالن جلسات پردیس در منطقه معدنی سنگان برگزار شد.

دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

در این جلسه سه شرکت: آذر نهامین پولاد شرق که در حوزه فولادهای سخت با مدل افزودن فلز بور (میکرو آلیاژهای بوردار)، شرکت آلتون بلور سایا که در حوزه فیوزد آلومینا ( ماده اولیه صنایع دیر گداز) و شرکت توسعه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شهراد کیش که با تمرکز در حوزه هوش مصنوعی در HSE فعال هستند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
قابل توجه است که در پردیس فناوری صنایع معدنی فولاد سنگان تابحال ۵ شرکت رشد یافته و ۳ هسته فناور پذیرش شده اند.

سومین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری فولاد سنگان در محل سالن جلسات پردیس در منطقه معدنی سنگان برگزار شد.

دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
Menu