رویداد های اخیر

اخرین اخبار

بازدید اعضای پردیس فناوری صنایع معدنی و بخش مهندسی و تحقیق وتوسعه شرکت فولاد سنگان از دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 21 شهریور 1402

در این بازدید که با حضور دکتر یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی و مهندس میر اسدی مدیر مهندسی شرکت فولاد سنگان و کارشناسان پردیس و تحقیق و توسعه فولاد سنگان همراه بود، ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه فردوسی مشهد  در حوزه های مختلف مهندسی و آزمایشگاهی معرفی گردید.

در ابتدا ظرفیت ها و توانمندی های پژوهشکده هوا خورشید در حوزه های انرژی های تجدید پذیر، سیستم های تصفیه آب، سیستم ها و سامانه های هوشمند  و اتوماسیون معرفی شد و در ادامه از آزمایشگاه مرکزی و کلیه بخش های آن در خصوص روش های شناسایی و ارزیابی مواد و عناصر معدنی بازدید بعمل آمد.

در ادامه مرکز تحقیقات توانبخشی و رباتیک پیشرفته مورد بازدید قرار گرفت و توانمندی ها و دستاورد های این مرکز در حوزه ربات ها و خطوط مکانیزه معرفی شد. کارگاه های ساخت و تولید از دیگر بخش های این بازدید بود که توانمندی ها در حوزه ساخت ، تراش و تولید قطعات و تجهیزات با دقت بسیار بالا از ظرفیت های این مرکز بود.

پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی  از دیگر بخش های این بازدید بود و در این مرکز دو شرکت به نماینگی ، به ارائه دستاورد ها و ظرفیت های خود پرداختند. در نشت پایانی که با حضور دکتر پناهی  مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه فردوسی و جمعی از اساتید هیئت علمی دانشگاه از گروه های مختلف تشکیل شد، دو طرف به بیان نظرات و پیشنهادات در خصوص استفاده از ظرفیت ها  و حضور پررنگ و فعال دانشگاه در منطقه سنگان پرداختند.

بازدید اعضای پردیس فناوری صنایع معدنی و بخش مهندسی و تحقیق وتوسعه شرکت فولاد سنگان از دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 21 شهریور 1402
Menu