رویداد های اخیر

اخرین اخبار

بازدید اعضای علمی گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد از شرکت فولاد سنگان

یکشنبه 3 دی 1402

به منظور هم افزایی بیشتر بین صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت علمی اساتید در جهت رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت فولاد سنگان، به دعوت پردیس فناوری صنایع معدنی، اساتید گروه شیمی دانشگاه فردوسی ضمن حضور در جلسه ای با مدیران تولید، تحقیق و توسعه و همچنین کیفیت فولاد سنگان، از خطوط کنسانتره سازی و گندله سازی شرکت بازدید کردند و با نیازهای پژوهشی این بخش ها آشنا شدند.

مقرر گردید جلسات و بازدید های اساتید محترم به طور منظم و دوره ای تکرار شود تا درک بهتری از مسائل و نیازهای شرکت ایجاد و انشاءالله در آینده منجر به قراردادهای پژوهشی با دانشگاه شود.

بازدید اعضای علمی گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد از شرکت فولاد سنگان

یکشنبه 3 دی 1402
Menu