رویداد های اخیر

اخرین اخبار

جلسه بررسی طرح های دانش بنیان در حوزه انتقال تکنولوژی در صنایع معدنی

شنبه 29 مهر 1402

با حضور دکتر رستگار از معاونت علمی ریاست جمهوری، دکتر اخلاقی امیری معاون پشتیبانی فناوری پارک، دکتر یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی، مهندس رزم آرا مدیر معدنی فولاد سنگان و مهندس اله دادی مسئول دفتر پردیس، جلسه ای در محل پارک علم و فناوری خراسان برگزارشد.

در این جلسه روش های حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از طرح های دانش بنیان که در حوزه انتقال تکنولوژی در مقیاس صنعتی در صنایع معدنی می توانند فعال باشند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید طرح های پیشنهاد شده در جلسه با مدیران فولاد سنگان نیز مطرح و چنانچه مورد توافق قرار گرفت برای مراحل بعدی اقدام گردد.

جلسه بررسی طرح های دانش بنیان در حوزه انتقال تکنولوژی در صنایع معدنی

شنبه 29 مهر 1402
Menu