رویداد های اخیر

اخرین اخبار

اولین بازدید دانشجویی از صنایع معدنی فولاد سنگان در سال ۱۴۰۲برگزار شد

سه شنبه 2 خرداد 1402

به منظور آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان رشته های فنی دانشگاه ها با صنایع معدنی، اولین بازدید دانشجویی سال  ۱۴۰۲ توسط دانشجویان مجتمع آموزش عالی تربت جام به سرپرستی دکتر عبدی ( مدیر ارتباط با صنعت مجتمع ) و دکتر مودودی عضو هیئت علمی دانشگاه، از کارخانجات کنسانتره سازی و گندله سازی فولاد سنگان انجام شد.در این بازدید دکتر یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی گفت : امیدواریم این بازدید ها انگیزه کافی در دانشجویان برای انجام کارهای خلاقانه و دانش بنیان ایجاد نماید تا هم زمینه اشتغال آنها در آینده فراهم شود و هم بتوانند بخشی از نیازهای صنعت را مرتفع نمایند.

اولین بازدید دانشجویی از صنایع معدنی فولاد سنگان در سال ۱۴۰۲برگزار شد

سه شنبه 2 خرداد 1402
Menu