رویداد های اخیر

اخرین اخبار

دومین جلسه شورای تخصصی پذیرش پردیس فناوری صنایع معدنی در محل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان برگزار شد.

یکشنبه 17 دیماه 1402

دومین جلسه شورای تخصصی پذیرش پردیس فناوری صنایع معدنی با حضور مدیرکل محترم اداره صنعت، معدن، تجارت استان، معاونت محترم توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان و سایر اعضای شورا در محل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان برگزار شد. در این جلسه تقاضای جابجایی و پذیرش سه شرکت دانش بنیان رشد یافته و یک هسته فناور پیش رشد مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت های دانش بنیان رشد یافته ی هوشمندسازان ویرایکو و توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ (پناپ) از پردیس های ICT و جامع درخواست جابجایی به پردیس معدنی داشتند که با توجه به فیلد کاری این شرکت ها در حوزه صنایع معدنی مورد پذیرش قرار گرفتند.
شرکت خوشه صنعتی زیست فناور آرکا تقاضای پذیرش به عنوان شرکت رشد یافته در پردیس فناوری صنایع معدنی داشت که با توجه به زمینه کاری که مربوط به بازفرآوری مواد معدنی و مخصوصا عناصر نادر است و همچنین با توجه به آیین نامه های مربوطه، تقاضای این شرکت مورد بررسی و پذیرش قرار گرفت.
در نهایت ایده محوری: سامانه مدیریت هوشمند تامین کنندگان کالا و خدمات توسط تیم مربوطه به عنوان هسته پیش رشد مورد بررسی و پذیرش اعضای شورای تخصصی پردیس قرار گرفت.
قابل ذکر است که تابحال سه شرکت دانش بنیان رشد یافته، یک شرکت فناور رشدی و سه هسته فناور در پردیس فناوری صنایع معدنی پذیرفته شده اند.

دومین جلسه شورای تخصصی پذیرش پردیس فناوری صنایع معدنی در محل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان برگزار شد.

یکشنبه 17 دیماه 1402
Menu