رویداد های اخیر

اخرین اخبار

مصاحبه ریاست پارک علم وفناوری خراسان به مناسبت تاسیس پردیس صنایع معدنی

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱

مصاحبه ریاست پارک علم وفناوری خراسان به مناسبت تاسیس پردیس صنایع معدنی

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱
Menu