رویداد های اخیر

اخرین اخبار

حضور مدیران و شرکت‌های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان در پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان

مدیران و شرکت‌های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان ضمن حضور در پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان پارک علم و فناوری خراسان از دستاوردهای شرکت‌های عضو این پردیس بازدید کردند.

 

پردیس فناوری صنایع معدنی در منطقه سنگان با هدف ایجاد تعامل با صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان میزبان گروهی از مدیران و شرکت‌های فناور این مرکز بود.

 

در این جلسه یوسف یوسفی، مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان ضمن قدردانی از حضور اعضای مجموعه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان، به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات پردیس صنایع معدنی و شرکت صنایع معدنی سنگان در حوزه زیست بوم نوآوری و فناوری پرداخت.

 

در ادامه شرکت‌ها به صورت تخصصی در بازدید از خطوط و همچنین جلسات گفتگو با کارشناسان مربوطه از شرکت فولاد سنگان جهت شناخت نیازهای فناورانه و ظرفیت‌های همکاری شرکت کردند.

 

شایان ذکر است این جلسه با حضور مدیران صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان و بالغ بر ۲۰ شرکت فناور فعال در حوزه صنایع معدنی و همچنین مدیران و کارشناسان شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان برگزار شد.

حضور مدیران و شرکت‌های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان در پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان

Menu