رویداد های اخیر

اخرین اخبار

بیست و سومین دورهمی اعضای مرکز رشد ICT

چهارشنبه 24 اسفند 1401

نشست شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ICT  استان خراسان رضوی و بیست سومین دورهمی اعضای مرکز رشد ICT در روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۱ در محل ساختمان مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور دکتر میرزائی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، دکتر ابراهیم دانشی‌فر، معاون طرح و برنامه آستان قدس رضوی، دکتر حسینعلی اخلاقی امیری، معاون پشتیبانی فناوری پارک خراسان و همچنین بیش از ۳۰ شرکت از اعضای شبکه فناوری اطلاعات استان همراه بود، چالش ها و مسائل این حوزه مطرح شد.

در این جلسه دکتر میرزایی با تاکید بر افتتاح پردیس صنایع معدنی و ظرفیت های فراوان صنایع معدنی در شرق کشور وجلوگیری از خام فروشی، خواستار ورود پتانسیل های پارک علم و فناوری خراسان به این حوزه بود.

در ادامه دکتر ابراهیم دانشی‌فر، معاون طرح و برنامه آستان قدس با تاکید بر تغییر نگاه آستان قدس در حوزه  ICTاز تمایل این مجوعه به ارتباط با پتانسیل ها و شبکه های برونسازمان خبر داد .

در این جلسه همچنین دکتر اخلاقی امیری ضمن معرفی واحدها و نحوه ارتباط شرکت های فناور و دانش بنیان با حوزه معاونت پشتیبانی فناوری گفت: رویکرد جدید معاونت پشتیبانی فناوری ارائه خدمات از طریق بهره‌گیری از کارگزاران است.

بیست و سومین دورهمی اعضای مرکز رشد ICT

چهارشنبه 24 اسفند 1401
Menu