رویداد های اخیر

اخرین اخبار

نخستین جلسه کمیته تخصصی فناوری پردیس فناوری صنایع معدنی با دستور کار پذیرش هسته های فناور برگزار شد.

دوشنبه 17 مهرماه 1402

در این جلسه که با حضور مهندس مسعود جمشیدیان سرپرست معاونت توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان، دکتر یوسف یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی و دیگر اعضای کمیته تخصصی برگزار شد اولین هسته های متقاضی پذیرش در پردیس مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این جلسه شرکت اکسیر کاوان تحلیلگر هوش مصنوعی برای ورود به دوره رشد، هسته های فناور مانا زیست پایه و گروه فنی و مهندسی پارسیان برای ورود به دوره رشد مقدماتی، متقاضی پذیرش در پردیس بودند.

شایان ذکر است پردیس فناوری صنایع معدنی در محور های ذیل شرکت ها و هسته های فناور پذیرش می نماید.

  • فرآوری باطله ها و پسماند صنایع معدنی
  • محیط زیست، آب و انرژی
  • بهینه سازی، هوشمند سازی و صنعت نسل ۴
  • فناوری های نوین در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری
  • تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و ارزش افزوده محصولات
  • فنی و مهندسی، بومی سازی قطعات و تجهیزات و مهندسی معکوس
  • فناوری اطلاعات

نخستین جلسه کمیته تخصصی فناوری پردیس فناوری صنایع معدنی با دستور کار پذیرش هسته های فناور برگزار شد.

دوشنبه 17 مهرماه 1402
Menu