رویداد های اخیر

اخرین اخبار

انتخاب طرح شرکت اکسیر کاوان به عنوان طرح برگزیده در رویداد ملی نیازهای فناورانه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

دوشنبه 14 اسفند 1402

طرح شرکت اکسیر کاوان در رویداد ملی نیازهای فناورانه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف اسفندماه ۱۴۰۲ در تهران، به عنوان طرح برگزیده معرفی و تقدیر شد.گفتنی است نیازهای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با عناوین ذیل اعلام شده بود که با راهبری اداره توسعه بازار و پروژه‌های پارک علم و فناوری خراسان، شرکت‌های فناور برای رفع نیازها، به ارایه طرح و راهکار پرداختند:

-پیاده سازی سامانه تحلیل داده و پشتیبان تصمیم‌گیری هوشمند

-الگو و سامانه رصد پیامدهای مرتبط با عملکرد وزارت عتف

-طراحی و استقرار داشبورد مدیریتی وزارت عتف مبتنی بر BA

انتخاب طرح شرکت اکسیر کاوان به عنوان طرح برگزیده در رویداد ملی نیازهای فناورانه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

دوشنبه 14 اسفند 1402
Menu