رویداد های اخیر

اخرین اخبار

اعضای کارگروه صنایع معدنی پارک علم و فناوری خراسان رضوی منصوب شدند

یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱

روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱، دکتر مسعود میرزایی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، اعضای کارگروه صنایع معدنی پارک علم و فناوری خراسان رضوی را منصوب کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی؛ با تلاش های مستمر دکتر مسعود میرزایی شهرابی، رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در راستای تشکیل پردیس صنایع معدنی، روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱، طی فرآیندی احکام کارگروه صنایع معدنی مبنی بر ماموریت ایجاد زیرساخت های لازم جهت تاسیس و توسعه پردیس صنایع معدنی شرق کشور و شبکه سازی و انسجام در فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه مذکور ابلاغ شد.
لازم به ذکر است که پردیس صنایع معدنی به عنوان پایلوت و مرکز هدف صادرات غیر نفتی و جلوگیری از خام فروشی این دستاورد گرانبها و یک جهش عظیم دانش بنیان در سالی که معطر به نام گذاری آن از طرف مقام معظم رهبری می باشد، شکل گرفته است.
دکتر میرزایی بارها این جمله را مورد تاکید قرار داده که “پردیس صنایع معدنی به مثابه طفلی نوپاست، که نیاز به حمایت و هدایت دارد تا به سرمنزل مقصول و بالندگی و پویایی و رشد رسیده و به عنوان بازوی مستحکم در اختیار منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد.”
شایان ذکر است در این احکام آقایان دکتر حسینعلی اخلاقی امیری به عنوان رئیس کارگروه صنایع معدنی و مهندس مسعود جمشیدیان، دکتر علی اسماعیلی، مهندس داود تفضلی، دکتر سید ایمان شریعتی، مهندس امیر دایی صراف و  مهندس مجید بالاور، به عنوان اعضای این کارگروه منصوب شدند.

اعضای کارگروه صنایع معدنی پارک علم و فناوری خراسان رضوی منصوب شدند

یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱
Menu