رویداد های اخیر

اخرین اخبار

جلسه مدیران تولید و it مجموعه‌ی شرکت های معدنی منطقه سنگان در راستای رویداد ملی « بهم رسانی عرضه و تقاضا ی فناوری در صنایع معدنی» با مدیران پارک و پردیس

یکشنبه 27 فروردین 1402

به منظور هماهنگی بیشتر و اثربخش تر بین پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های معدنی منطقه سنگان به میزبانی پردیس فناوری صنایع معدنی، جلسه ای با حضور مدیران تولید و مدیران it  فولاد سنگان، مجتمع سنگ آهن سنگان ، اپال پارسیان و پارک علم و فناوری خراسان در محل سالن آموزش شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی با بیان اهداف برگزاری این رویداد ملی گفت: اگر خواسته باشیم این رویداد نتایج قابل توجه ای در صنایع معدنی داشته باشد باید اولا نیازمندی های صنایع معدنی به طور دقیق و کامل توسط کارشناسان مربوطه تحت عنوان RFP تهیه  ودر اختیار پردیس و کارگزار مربوطه قرار گیرد و ثانیا برای این که این کار به نحو احسن انجام شود، مدیران مربوطه ، که امروز در این جلسه خدمت شما هستیم، تاکید لازم به موضوع داشته باشند.

در ادامه آقای مهندس بالاور مشاور پارک در موضوع جلسه نکاتی را بیان و سپس آقای مهندس عطایی نژاد کارگزار برگزاری این رویداد برنامه زمانی و جزئیات بیشتری از موضوع را در جلسه ارائه کرد.
این رویداد ملی قرار است به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان و حمایت شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در تیرماه سال جاری در مشهد برگزار شود.

جلسه مدیران تولید و it مجموعه‌ی شرکت های معدنی منطقه سنگان در راستای رویداد ملی « بهم رسانی عرضه و تقاضا ی فناوری در صنایع معدنی» با مدیران پارک و پردیس

یکشنبه 27 فروردین 1402
Menu