رویداد ملی

فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

تفاوت در میزان سنگ آهن تحویل شده از سوی ایمیدرو به فولاد سنگان و میزان سنگ آهن برآورد شده توسط کارخانه

یکی از مشکلات موجود در کارخانه سنگ‌آهن سنگان مغایرت وزن ورودی توسط ایمیدرو و وزن اندازه‌گیری شده توسط کارخانه می‌باشد. این مغایرت ازآنجا نشأت می‌گیرد…
Menu