نیاز های دیگر

شناسایی خرابی در لاینرهای آسیاب

شرح مسئله

در بخشی از فرایند تولید کنسانتره، سنگ‌های معدنی به‌منظور آسیاب و خرد شدن وارد محفظه‌های استوانه‌ای شکل حجیم تحت عنوان آسیاب می‌شوند. بدنه داخلی آسیاب از قطعات سخت سپری شکل با نام لاینر پوشانده شده است و لازم است به صورت مرتب لاینرهایی که نیاز به تعویض دارند شناسایی و لاینرهای جدید جایگزین شوند.
در حال حاضر این عملیات توسط نیروی انسانی انجام می‌شود و برای هر بار کنترل لاینرها، لازم است آسیاب خاموش شود که حدود ۲ تا ۳ ساعت این شناسایی به طول می‌انجامد که مدت زمان زیادی است

Menu