نیاز های دیگر

فضای ذخیره سازی ابری

شرح مسئله

  • ذخیره بک اپ ها در خارج از سایت
  • امنیت اطلاعات
Menu