نیاز های دیگر

مکانیزاسیون فرایند خدمات شامل آژانس، هتل و خرید بلیت و …

شرح مسئله

شرکت فولاد سنگان خدمات مختلفی را از لحاظ ترابری درون و برون سازمانی، رزرو هتل، بلیت هواپیما برای کارکنان و مهمانان خود در نظر گرفته است. اما در حال حاضر اکثر این خدمات به صورت سنتی و از طریق سیستم های درون سازمانی اجرا می‌شود که گاهی در فرایندهای طولانی و بوروکراسی اداری قرار می گیرد.

Menu