در راستای تاسیس پردیس صنایع معدنی شرق کشور، روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، پارک علم و فناوری خراسان رضوی میزبان جمعی از معاونین و مدیران شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان بود.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین المل پارک علم و فناوری خراسان رضوی؛ در راستای تاسیس پردیس صنایع معدنی شرق کشور، روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، یازده نفر از معاونین و مدیران شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان از پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید کردند.
این جلسه با هدف بررسی توافق نامه پردیس صنایع معدنی و برنامه ریزی جهت برگزاری بازدیدهای دو طرفه در راستای تقویت همکاری های فیمابین و با حضور رییس پارک علم و فناوری خراسان، معاون بهره برداری، معاون بازرگانی، معاون توسعه و تکنولوژی[۱]، مدیر خرید تجهیزات، مدیر کارخانه و بومی سازی، مدیر واحد کنسانتره، مدیر گندله سازی، مدیر پشتیبانی فنی و مدیر امور قراردادهای شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان و نیز اعضای کارگروه صنایع معدنی، آقایان مهندس تفضلی، دکتر اسماعیلی، دکتر اخلاقی امیری، دکتر شریعتی و مهندس بالاور برگزار شد.
دکتر مسعود میرزایی شهرابی، رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ضمن خوش آمد گویی به میهمانان، در خصوص اهمیت ایجاد پردیس صنایع معدنی و برنامه های پارک علم و فناوری خراسان در این مهم، به ایراد سخن پرداخت.

در ادامه مهندس تفضلی، فعالیت ها و سوابق پارک علم و فناوری خراسان را تشریح نمود و گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو در خصوص تاسیس پردیس صنایع معدنی توسط اقای دکتر اخلاقی امیری ارایه شد.
این جلسه با بحث در خصوص مفاد توافق نامه پردیس و راهکارهای توسعه همکاری های مشترک ادامه یافت.

در این برنامه، بنا به درخواست شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، از آخرین دستاورد شرکت های بهپویان امین منتظر، امید پترو انرژی خاوران و طاها قالب توس بازدید صورت گرفت. طبق توافق پارک علم و فناوری خراسان و فولاد سنگان، این بازدیدهای دوجانبه در ماه های پیش رو ادامه خواهد داشت.

Menu