سامانه ساز صنایع خراسان

معرفی واحد فناور

زمینه‌های فعالیت

سال تاسیس:

دانش بنیان یا فناور:

وبسایت:

شماره تماس:

محصولات شرکت


  1. خدمات مشاوره استاندارد (ISO, FSSC, IAFT, HSE, IMS, EFQM, CE, SCM, …)
  2. خدمات بهینه سازی محصولات و خطوط تولید (GMP, GHP, GLP)
  3. خدمات مشاوره مهندسی صنایع (طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش، چرخه مدیریت بهره وری، عارضه یابی سازمان های تولیدی و …)
  4. مطالعات مدیریت و منابع انسانی (برنامه ریزی، مهندسی مجدد فرایندهای منابع انسانی، طراحی نظام مدیریت مشارکتی و سیستم پیشنهاد و …)
  5. طراحی و پیاده سازی نرم افزار ها
  6. آموزش (سیمنار های آموزشی در محل کارفرما با محوریت زمینه های فوق الذکر)
  7. مشاوره در خصوص تهیه پرونده فنی محصول
  8. مشاوره درخصوص ثبت کالا و اخذ پروانه ساخت
  9. مشاوره استقرار سیستم فروش و بازاریابی

مشتریان اصلی


Menu