خوشه صنعتی زیست فناور آرکا

معرفی واحد فناور

زمینه‌های فعالیت

سال تاسیس:

دانش بنیان یا فناور:

وبسایت:

شماره تماس:

محصولات شرکت